Error တက္ေနလို႕ပါ။ wordpress အိမ္ေလးက ကလိလို႕ ဘာျဖစ္မွန္း မသိဘူးျဖစ္တာနဲ႔ ဒီအိမ္ေလး ခဏျပန္သံုးတယ္ း)

Wednesday, February 11, 2009

ျပည္ေထာင္စုေန႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ဖခင္ၾကီးအား ကဗ်ာ၊ Essay မ်ားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္

ကုိအိမ္မက္မည္းဆီမွ တိုက္ရိုက္ ကူးခ်ပါသည္။


၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္မည္ျဖစ္ေသာ (၆၂) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႕ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ၾကီးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေမြးေန႕ တို႕အား အမွတ္ရ၊ ဂုဏ္ျပဳေသာအေနျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ Myanmar Genius Forum တြင္ ကဗ်ာႏွင့္ Essay ျပိဳင္ပြဲအား က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိမွဳအား မည္သည့္ Admin, Moderator တို႕ကမွ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပဲ Vote ေပးျခင္း စနစ္ျဖင့္သာျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Vote ေပးရာတြင္ မည္သည့္ နည္းပညာပိုင္း၊ နည္းစနစ္ပိုင္းကိုမွ တင္းၾကပ္ထားျခင္းမရွိပဲ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္နားလည္မွဳ၊ ေလးစားမွဳတို႕ကို အေလးထားေသာအားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ခြင့္ျပဳထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိသူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး၊ လက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္သြားမည္မဟုတ္ပဲ ဆုရရွိသူအား ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ ေပ်ာ္ရႊင္ ဂုဏ္ယူမိႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ Forum ထဲမွာရွိေသာ Member မ်ား၏ Blog မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ Blogger မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူ၍ ၎တို႕၏ Blog အသီးသီးတြင္ ေဖာ္ျပဂုဏ္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ သည္။ ထုိ႕ေနာက္ ျပိဳင္ပြဲမ်ားအားလံုး ၿပီးစီးသြားေသာအခါ အေကာင္းဆံုး ကဗ်ာ ၁၀ ပုဒ္ႏွင့္ Essay ၁၀ ပုဒ္အား စုစည္းကာ Ebook ျဖင့္ အမွတ္တရ ထုတ္ေ၀မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕အျပင္ Myanmar Genius ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားမွ ဆုရရွိသူမ်ားအား ၎တို႕ ဆႏၵရွိပါက အလိုရွိရာ Subdomain ႏွင့္အတူ Hosting မ်ားကို FTP account, Database access စသည္မ်ား ျဖင့္ Fully Access ေပးကာ ထပ္ဆင့္ ဂုဏ္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပါ၀င္ေရးသားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ေရွးဦးစြာ ဖတ္ရွဳ၊ နားလည္း၊ လက္ခံၿပီးသည့္ေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္ မ်ား၏ ေအာက္၌ လြတ္လပ္စြာ စတင္ပါ၀င္ ေရးသားႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ျပိဳင္ပြဲ၀င္ေရးသားမွဳမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုေန႕အတြက္ ျပိဳင္ပြဲအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႕ ည ၁၂ နာရီတြင္ ပိတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ Vote ျပဳလုပ္၍ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ အသိေပးမည္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ၾကီးအတြက္ ပို႕စ္မ်ားအား ၁၁ ရက္ေန႕ ည ၁၂ နာရီတြင္ ပိတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ Vote ျပဳလုပ္ကာ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္အသိ ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရက္အကန္႕အသတ္နဲ႕သြားျခင္းအား နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါရန္ႏွငမိမိ တတ္ႏိုင္သေလာက္ပါ၀င္ေရး သားျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳၾကဖို႕ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။


စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၁။ ပါ၀င္ေရးသားလိုသူမ်ားသည္ Member အျဖစ္၀င္ေရာက္ရန္။

၂။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေရးသားခ်က္မ်ားသာ ေရးသားရန္။

၃။ ပုဂိၢဳလ္ေရးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မွဳမ်ားေရးသားျခင္း မျပဳလုပ္ရန္။

၄။ Forum အရွည္တည္တံ့ေရးအား (တိုက္ရိုက္) ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ ေရးသားမွဳမ်ား မျပဳလုပ္ရန္။

၆။ ျပိဳင္ပြဲႏွင့္ မဆီေလ်ာ္ (သို႕) မသက္ဆိုင္ေသာ ေရးသားခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ရန္။

၅။ Essay အပိုင္းတြင္ ေဆာင္းပါး၊ ၀တၳဳတို စသည္ျဖင့္ မည္သည့္ စကားေျပအမ်ိဳးအစားကို မဆို ေရးသားႏိုင္သည္။

၇။ ပါ၀င္ေရးသားသူမ်ားသည္ ကေလာင္အမွန္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကေလာင္၀ွက္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရးသားႏိုင္သည္။

၈။ ဖတ္ရွဳ၊ ဆႏၵျပဳမဲေပးသူမ်ား အေနျဖင့္ ပါ၀င္ေရးသားၾကသူမ်ား၏ ကဗ်ာမ်ား၊ Essay မ်ားအတြက္ ေ၀ဖန္မွဳမ်ားကိုမူ ပို႕စ္မ်ားေအာက္တြင္ သြားေရာက္ေရးသားျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပဲ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားအတြက္ သီးသန္႕ထားရွိေပး ေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္သာ ေရးသားေပးၾကရန္။

၉။ အထက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ Forum စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိေသာ ေရးသားမွဳမ်ားအား Forum Admin ႏွင့္ Moderator အဖြဲ႕မွျပိဳင္ပြဲတြင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ မည္ မဟုတ္ပါ။ (လိုအပ္ပါက ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ျပန္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။)

၁၀။ ပါ၀င္ေရးသားၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွဳ လက္ခံၿပီး ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ Forum တြင္ေပ်ာ္ရႊင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ စာေပျပိဳင္ပြဲေလးတစ္ခု အျဖစ္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ၾကရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ပါ၀င္ေရးသားၾကေသာ ပညာရွင္၊ ၀ါသနာရွင္မ်ား၏ Personal Information မ်ားကိုကြ်န္ေတာ္တို႕ Myanmar Genius Member မ်ားမွ အျပည့္အ၀ကာကြယ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိေရးသား တင္ျပေသာ ကဗ်ာ သို႕မဟုတ္ Essay အတြက္ကိုမူ စာေရးသူတြင္သာ တာ၀န္အျပည့္အ၀ရွိမည္ျဖစ္သည္။

P.S- ျပိဳင္ပြဲဆိုတာထက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ဒီေန႕ထူးေန႕ျမတ္ေတြကို မေမ့ေပ်ာက္ပဲ အမွတ္တရရွိေနေသးေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳျပသလိုေသာ ေၾကာင့္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

1 comment:

channyein said...

ငွဲ ငွဲ.. ငါ့ကို ဒါမ်ိဳးလာစမ္းလို႕မရဘူး ။
ရင္သပ္ရွဳေမာဖြယ္ ျမင္ကြင္း စာစီစာကံုးေခါင္းစဥ္နဲ႕ ပထမဆုေတာင္ရထားတာ သိတယ္ဟုတ္.. ။ ျပိဳင္မယ္ေဟ့..ျပိဳင္မယ္ေဟ့!!